# преди 4 years, 7 months

Здравейте,
необходима е да актуализирате софтуера за Работна заплата – RZWIN с последната версия от секция „Актуализация“. След това от Кадрова информация на съответните служители е необходимо да преизберете стойността в полето „Вид социално осигурен“.