# преди 4 years, 5 months

Здравейте,
очакваме последни допълнения към изпратените ни указания, във връзка със начина на попълване на информацията в служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, както и начина на отразяването им в електронния формат на образеца. При първа възможност ще публикуваме нова версия.