# преди 3 years, 9 months

Здравейте,
към момента в списъка за преизчислен годишен ДОД подредбата е по възраст. Това се дължи на промяна в логиката и приоритетите, свързано с натрупване на данните и последващо преизчисление на ДОД и за това списъка се печата по този начин. Ще добавим допълнителни опции в следващите версии.