# преди 4 years, 3 months

Здравейте,
при начисление на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ не се дължат здравно-осигурителни вноски. Повече информация, както и съответно указание можете да намерите в меню „Документи“ секция „Указания“ или на следния адрес > https://www.omegatim.com/wp-content/uploads/2020/01/RZWIN_Ukazanie_222_al-1.pdf