# преди 4 years, 3 months

Здравейте,
ако макета „Фонд СБКО“ се генерира от документи > общи справки, тогава кодовете на доплащанията за минал месец на РЗ и прослуженото време не са включени в този макет. Ако някои от колоните са настроени към суматори, тогава тези разплащателни пера е необходимо да се добавят в тези суматори (Номенклатури > суматори).