# преди 2 years, 8 months

Здравейте,
от Счетоводна информация > Допълнителни функции > Увеличение на заплати за минали месеци е автоматична функция на системата, след като предварително сте променили основните заплати по код 1 в текущ месец.