# преди 3 years, 9 months

Здравейте,
след като сте изплатили възнагражденията за м.07.2020, всички промени възнокнали след това се отразуват в следващ месец -> Август. Относно обезщетението за неспазен срок на предизвестие по чл.220 от КТ, трябва да се начисли чрез разплащателно перо с тип 18.
Това перо с тип 8 – „Обезщетение по чл.222 т.1“, което посочвате се използва за изплащане на обезщетение ако служителя не е започнал работа 1 месец след прекратяване на правоотношението му.