# преди 3 years, 5 months

Здравейте,
ако самоосигуряващото се лице през 2020 няма изплатен някакъв вид облагаем доход, тогава направете следното:

1. В текущ месец след създаване на база в таблицата за годишен ДОД, в колона „Вид осиг.“ попълнете за всички месеци (от януари до декември) -> 00 – Без осигуровки
2. От допълнителни функции, натрупайте отново информация за справка по чл.73, ал.6
3. Запишете файла за подаване в НАП.