# преди 3 years

Здравейте,
има възможност за генериране на рекапитулация в щатното разписание, но е необходимо да се запознаем със структурата на персонала.