# преди 3 years, 3 months

Здравейте,
необходимо е да създадете нови кодове в номенклатурата на начисленията с тип 8 -> сума за минал месец.