Нели Каменова
Модератор
# преди 1 year, 7 months

В кадрова информация за лицето в поле Вид социално осигурен трябва да изберете
12 – Самоосигуряващи се пенсионери