Нели Каменова
Модератор
# преди 2 years, 2 months

В кадрова информация за лицето в поле Вид социално осигурен трябва да изберете
12 – Самоосигуряващи се пенсионери