Нели Каменова
Модератор
# преди 9 months, 3 weeks

В кадрова информация за лицето в поле Вид социално осигурен трябва да изберете
12 – Самоосигуряващи се пенсионери