# преди 1 years, 4 months

Здравейте,
справка по чл.73, ал.6 е с променена структура. Тази справка ще може да се изготвя със следващата версия на софтуера за заплати, след добавяне на допълнителна на функционалност, свързана с подаване на необлагаемите доходи от трудови правоотношения по кодове от 104 до 109.