Данъчни облекчения за деца

 • lpd
  Участник
  # преди 2 years, 8 months

  Здравейте! На сайта на НАП в раздел данъци, данъчни облекчения е публикувано по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ, че за 2021г. позволява на данъчната основа с:
  .4500 лв.-при едно ненавършило пълнолетие дете,
  .9000 лв.- при две ненавършили пълнолетие деца,
  .13,500лв.- при три и повече ненавършили пълнолетие деца
  При тази ситуация как ще се отработва, при положение, че в закона няма промяна?

  lpd
  Участник
  # преди 2 years, 8 months

  Промяната е в Закона за държавния бюджет – параграф 7

  # преди 2 years, 8 months

  Здравейте,
  по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

  MGeorgieva
  Участник
  # преди 2 years, 7 months

  Здравейте! Имам следния въпрос във връзка с новите данъчни облекчения за деца: в случай, че данъкът, който трябва да се възстанови през месец януари е в по-голям размер от данъка, който трябва да се внесе, как ще става прехвърлянето на остатъка за приспадане в следващия месец в самия софтуер?

  # преди 2 years, 6 months

  Здравейте,
  остатъка или разликата, която не може да се покрие в рамките на един месец, ще се намали от следващо задължение към републиканския бюджет.

Преглеждане на 5 съобщения - от 1 до 5 (от всички 5)

You must be logged in to reply to this topic.