Длъжности – категория персонал

 • account_sh
  Участник
  # преди 5 years, 2 months

  Здравейте, при съставяне на годишния отчет за НСИ, забелязах, че имаме не коректно зададени кв.групи. Тоест категорията персонал не отговаря на кв. група. Въпроса ми е – ако коригирам кв. група (само кв. група, без код по НКПД от „Номенклатури“ – „Длъжности“ – „Кв.гр.“) на някой от длъжностите, къде ще се отразят промените? Само в отчети и справки и ли на други места?

  # преди 5 years, 2 months

  Здравейте,
  ако промените квалификационната група (по класификатора от 1 до 9) от Меню „Номенклатури“ –> „Длъжности“ – „Кв.гр.“ ще се променят минималните осигурителни прагове на служителите, които са към тези групи.

  account_sh
  Участник
  # преди 5 years, 2 months

  Код по НКПД остава НЕ променен, трябва да променя само класификатора от 1 до 9 от падащото меню.

  # преди 5 years, 2 months

  Именно промяната на квалификационната група от 1 до 9, води до корекция на минималния осигурителен доход за съответната длъжност.

  # преди 5 years, 2 months

  Забелязах, че сте от Районна прокуратура и при вас изменението на квалификационната група няма да промени нищо, защото със сигурност нямате служители под МОД, който за Бюджетни организации е 560 лв. (минималната заплата) във всички групи от 1 до 9.

  account_sh
  Участник
  # преди 5 years, 2 months

  Много ви благодаря за отговорите 🙂
  Хубав и успешен ден!

Преглеждане на 6 съобщения - от 1 до 6 (от всички 6)

You must be logged in to reply to this topic.