отпуск при смърт на роднина

 • lpd
  Участник
  # преди 5 years, 7 months

  Здравейте! С какво перо се отработват два дни отпуска при смърт на роднина ?

  # преди 5 years, 7 months

  Здравейте,
  необходимо е от Меню Номенклатури -> Разплащателни пера да добавите нов код в начисленията с тип 9 (ако нямате вече такъв). Новото разплащателно перо трябва да го добавите и в номенклатурата на отсъствията.

  lpd
  Участник
  # преди 5 years, 7 months

  ясно-много благодаря

  mradkova
  Участник
  # преди 5 years, 7 months

  Във връзка със запитването на участник – lpd, за такъв случай ползвам разплащателно перо – Отпуск по чл. 157, но типът е № 11 – Платен отпуск с коефициент. Тъй като е заварено положение, не съм добавяла ново начисление, също така корекции не мога да правя, защото перото вече е използвано. Проблем ли е да продължа да ползвам тип № 11 или трябва да добавя ново перо с тип № 9? И всъщност, какво точно означава Платен отпуск с коефициент? 🙂

  # преди 5 years, 7 months

  Здравейте,
  относно отразяването на платен отпуск по чл.157 от КТ ви обръщам внимание на следното:
  – този вид платен отпуск не е част от полагаемия годишен отпуск на служителите.
  – когато използвате разплащателно перо с тип9, дните на отпуска няма да се намалят от полагаемия годишен отпуск ако ги следите през системата за Работна заплата. Ако кода е с тип 11 дните на отпуска ще се приспаднат.
  – независимо какъв е типа на перото (тип9 или тип11), формулата за изчисление е еднаква и резултата ще е един и същ.
  – на перото може да се направи корекция на типа, независимо че е използвано (консултантите от офиса ще ви съдействат).
  – тип 11 – платен отпуск с коефициент означава, че при изчисляване на сумата за отпуска по това перо ще се вземе в предвид и коефициента на работните дни в предходен месец, отнесен работните дни в месеца кадето е начислена отпуската.
  Преди години имаше вариант това да не е така.

  mradkova
  Участник
  # преди 5 years, 7 months

  Благодаря за бързия и компетентен отговор!

Преглеждане на 6 съобщения - от 1 до 6 (от всички 6)

You must be logged in to reply to this topic.