09.12.2019

 • rosita
  Участник
  # преди 4 years, 5 months

  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2019, КАКТО И ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ПО ЧЛ.45, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ ОМЕГА-ТИМ ЩЕ ПУБЛИКУВА УКАЗАНИЕ И НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ НА 09.12.2019 г.

  # преди 4 years, 5 months

  Здравейте,
  очакваме последни допълнения към изпратените ни указания, във връзка със начина на попълване на информацията в служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, както и начина на отразяването им в електронния формат на образеца. При първа възможност ще публикуваме нова версия.

  # преди 4 years, 5 months

  Здравейте,
  публикували сме нова версия 1.23.19 на софтуера за работна заплата RZWIN, свързана с промените на служебната бележка от трудови правоотношения, както и с преизчислението на годишния ДОД.

Преглеждане на 3 съобщения - от 1 до 3 (от всички 3)

You must be logged in to reply to this topic.