ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ предоставя на своите клиенти в онлайн система „OmegaTIM Live“, възможност за автоматизирано подаване на осигурителни декларации образец №1 и образец №6 през API (публичен приложно–програмен интерфейс). Такъв […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2024:   Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2024 Работна заплата > […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,за ваша информация публикуваме таблица с осигурителни вноски, данъци и промени в сила от 01 януари 2024 г. Осигурителни вноски и данъци за 2024 г.      

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,във връзка с нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Онлайн система „OmegaTIM LIVE“ , Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Информираме Ви, за следните промени от 01 октомври 2023 г. I. Във връзка с указание на Министерство на Финансите (ДДС №03/03.05.2023г.) и Българска народна банка (БНБ–51681/04.05.2023г), се въвеждат […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски, данъци и промени в сила от 01 август 2023 г. Осигурителни вноски и данъци от 08.2023 г.

Вижте повече