ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2016

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2016 г.

LSWIN 1.20.14
 • [LS] Корекции
 • [LS] Нови полета добавени в Заповед за платен отпуск и Заповед за друг отпуск
 • [LS] – ZOZSLNOM – замества Сл. Номер
 • [LS] – ZOZIME – замества Име
 • [LS] – ZOZDL – замества Длъжност
 • [LS] – ZOZMRABOTA – замества Място на работа
 • [LS] – ZOZZVENO – замества Звено
LSWIN 1.20.12
 • [LS] Корекции и добавени функции при печат на бланки
 • [LS] Нова справка за променена основна заплата
 • [LS] Корекции на кодове по НКПД
LSWIN 1.20.7
 • [LS] Корекция при печат на бланки
 • [LS] Корекция на несъвместимост с Windows 10
LSWIN 1.20.6
 • [LS] Обновени кодове по НКПД
LSWIN 1.20.3.2
 • [LS-НАП] Корекция на грешка при запис на данни
LSWIN 1.20.3.1
 • [LS-НАП] Корекция при запис на НКПД/НКИД
LSWIN 1.20.2
 • [LS] Корекция на датите в секция Трудова кариера
LSWIN 1.20.1
 • [LS] Корекция при промяна на суми в Допълнително споразумение
LSWIN 1.20.0.1
 • [LS-RZWIN] Корекция
LSWIN 1.20.0
 • [LS] Актуализация 2016