ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2017

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2017 г.

LSWIN 1.21.12.1
 • [LS] Корекция при използването на програмата в мрежа
LSWIN 1.21.12
 • [LS-Връзка с RZWIN] Корекции
LSWIN 1.21.10
 • [LS] Корекция при избор на вид социално осигурен в списъка с Основания
 • [LS] Добавена функция за яркост и контраст при печат на документи
 • [LS-НАП] Корекция в данните за пререгистрация по ЕКАТТЕ
LSWIN 1.21.9.3
 • [LS-НАП] Корекция в данни за пререгистрация по ЕКАТТЕ
LSWIN 1.21.9
 • [LS-НАП] Сторно на подадени уведомления по чл.62 от КТ в модул НАП
 • [LS-НАП] Автоматично натрупване, запис и подаване на данни за пререгистрация по ЕКАТТЕ в модул НАП
LSWIN 1.21.8
 • [LS] Добавени полета в бланки
 • [LS-НАП] Корекция при натрупване на данни
LSWIN 1.21.7
 • [LS] Добавени липсващи населени места към списъка за избор на място на работа
 • [LS] Корекция при промяна на място на работа в допълнителни споразумения
LSWIN 1.21.6.2
 • [LS-НАП] Корекция във файла за подаване
LSWIN 1.21.6.1
 • [LS-НАП] Корекция при печат на придружително писмо
LSWIN 1.21.6
 • [LS] Добавено Място на работа във връзка с кода по ЕКАТТЕ
LSWIN 1.21.4
 • [LS] Корекция в справка отпуски
 • [LS] Други незначителни корекции
LSWIN 1.21.2
 • [LS] Корекция в бланки
 • [LS] Подобрения в стабилността на програмата
LSWIN 1.21.0
 • Актуализация 2017