ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2018

LSWIN 1.22.11 02.11.2018
 • [LS-Справки] Издадени документи за период – минимални корекции при запис във файл.
 • [LS] Нови полета в бланките (Номер и Дата на заповед за платен отпуск, която се прекратява)
 • [LS] Подобряване производителността и допълнителна оптимизация на системата.
 • [LS-НАП] Премахване на Натрупване и запис на данни за пререгистрация по ЕКАТТЕ.
LSWIN 1.22.10 18.10.2018
 • [LS-Справки] Добавена е функционалност справка „Издадените документи за период“ да се записва във файл.
 • [LS] Отстранен е проблем в работата на системата при мрежова версия.
 • [LS] Увеличена е ширината на полето „Код месторабота“.
LSWIN 1.22.9 24.08.2018
 • [LS] Оптимизирана проверка на служебен номер при определени условия
 • [LS] При издаване заповед за прекратяване е добавена възможност, за автоматично изчисляване на дните при обезщетение за неизползван платен отпуск
 • [LS] Обърнато е внимание на някои от обслужващите функции, които са оптимизирани и подобрени
LSWIN 1.22.6 29.05.2018
 • [LS] Корекция при смяна на администраторска парола
LSWIN 1.22.5 29.05.2018
 • [LS] Добавен е мениджър на паролите към административния панел, както и политики за сигурност на паролите.
LSWIN 1.22.4 02.04.2018
 • [LS] Отстранена грешка при въвеждане на нов човек в празна база данни
 • [LS] Общи справки – корекции
LSWIN 1.22.2 06.03.2018
 • [LS] Корекции в екрана за квалификации, образование
 • [LS] Корекции от общ характер с цел подобряване на функционалността
LSWIN 1.22.1 01.02.2018
 • [LS] Актуализации на осигурителни проценти
LSWIN 1.22.0 08.01.2018
 • [LS] Актуализация 2018