ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

LSWIN 1.24.8 29.12.2020
 • [LS-Връзка RZ] Да не се прехвърлят лица, които нямат посочено основание за назначаване или вид правоотношение
 • [LS-Връзка RZ] Не се прехвърлят отсъствия, чиито край е последният ден на месеца
LSWIN 1.24.7 08.10.2020
 • [LS-Връзка RZ] Подобрения при прехвърляне на прекъсвания/прекратявания на отпуски
 • [LS] Справка неизползван отпуск – корекции
 • [LS] Бланки – ОКKVL#DOCIZDOT дава грешка в някои случаи
LSWIN 1.24.6 24.07.2020
 • [LS] Щатно разписание – да не се включват напусналите
 • [LS] Корекции при транслитерация на името: Ж -> ZH, Ц -> TS
 • [LS] Неработещ бутон в Служебна информация
 • [LS] Run-time error при избор на Филтри
 • [LS] Затваряне на програмата при избор на дата за Трудов стаж в Служебна информация
 • [LS] Заповед за платен/друг отпуск – коригиране на максималната дължина на полета за заместване
LSWIN 1.24.5 12.06.2020
 • [LS] Корекция на срив на програмата след избор на нов код по ЕКАТТЕ
 • [LS] При експорт на PDF височината на вмъкнато изображение не се калкулира правилно
 • [LS] Заповед за прекатяване на отпуски – Корекции свързани с поле „Считано до“
 • [LS] Грешка при автоматично изчисляване на дни в заповед за прекратяване
LSWIN 1.24.2 26.02.2020
 • [LS] Корекция при зареждане снимка на лицето от файл
LSWIN 1.24.0 06.01.2020
 • [LS] Актуализация за 2020 г.