ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

LSWIN 1.24.2 26.02.2020
  • [LS] Корекция при зареждане снимка на лицето от файл
LSWIN 1.24.0 06.01.2020
  • [LS] Актуализация за 2020 г.