ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2022

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022

LSWIN 1.26.9 28.06.2022
 • [LS] Справка неизползван отпуск – корекция при експорт в PDF
LSWIN 1.26.8 08.06.2022
 • [LS] Добавени липсващи населени места при редактиране на адрес
LSWIN 1.26.7 21.04.2022
 • [LS] Лична информация – корекция в поле Парола за документи
LSWIN 1.26.6 04.04.2022
 • [LS] Общи справки – корекция при изчисляване на трудов стаж
LSWIN 1.26.5 01.04.2022
 • [LS] Проверката за дублирани номера на документи да проверява всички служители
 • [LS] Сервизни функции > Номерация на документи – Възможност за изключване на проверката за дублирани номера
 • [LS] Корекция при връщане на дни в заповед за прекратяване на платен/друг отпуск
 • [LS] Общи справки – Добавяне на поле за наличие на парола за документи
LSWIN 1.26.3 07.01.2022
 • [LS] Корекция при изпращане на уведомления по чл. 37 по Email
 • [LS] Процент прослужено време – корекции при автоматично попълване
LSWIN 1.26.1 07.01.2022
 • [LS] В документите не се зачитаха bold, italic и underline стилове на шрифт
LSWIN 1.26.0 06.01.2022
 • [LS] Общи справки – опция да включва напусналите
 • [LS] Актуализация 2022 г.
 • [LS] Общи справки: Уеднаквяване на възможностите спрямо RZWIN и HONWIN
 • [LS] Общи справки: Сортиране по ЕГН
 • [LS] Общи справки: Добавяне на email
 • [LS] НКПД – актуализация 01.2022 г.