ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2022

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022

LSWIN 1.26.1 07.01.2022
  • [LS] В документите не се зачитаха bold, italic и underline стилове на шрифт
LSWIN 1.26.0 06.01.2022
  • [LS] Общи справки – опция да включва напусналите
  • [LS] Актуализация 2022 г.
  • [LS] Общи справки: Уеднаквяване на възможностите спрямо RZWIN и HONWIN
  • [LS] Общи справки: Сортиране по ЕГН
  • [LS] Общи справки: Добавяне на email
  • [LS] НКПД – актуализация 01.2022 г.