ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

LSWIN 1.27.0 05.01.2022
  • [LS] Актуализация 2023 г.