ПРОМЕНИ В ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ - PLDWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

PLDWIN 1.27.6.4 13.12.2023
  • [PLD] Опис – Данни за задължено лице в пейзажен режим и добавяне на някои полета
PLDWIN 1.27.6 04.12.2023
  • [PLD] Визуални корекции
PLDWIN 1.27.5 16.11.2023
  • [PLD] Актуализация и добавяне на платежни документи в сила от 01.10.2023 г.