ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

RZWIN 1.23.9 10.04.2019
 • [RZ-Болнични] Прил. 11: Не отчита грешка ако е въведено само едно от двете полета в Т. 30 Други обстоятелства.
 • [RZ] Увеличаване на заплати за минали месеци – отделно се изчислява увеличението на сумата за болничен от работодателя.
RZWIN 1.23.8 03.04.2019
 • [RZ] Корекции при изобразяването на поделенията в някои форми
RZWIN 1.23.7 29.03.2019
 • [RZ] Корекция в добавяне на отсъствия (при някои типове не излизаше предложение за прил. 9)
 • [RZ] Корекция при конфигуриране на звена в административния панел
 • [RZ-Безкасово] Корекции в някои формати
RZWIN 1.23.6 19.03.2019
 • [RZ-Авт.осч.] Добавен експорт към Microsoft Dynamics NAV/Navision
 • [RZ-Безкасово и платежни] Описите да поддържат до 6 подписа
 • [RZ-Безкасово] Корекции в следните банки: Алфа, Пиреос, ING, ИнвестБанк, MKB UnionBank, ЕкспресБанк, ПИБ
RZWIN 1.23.4 05.03.2019
 • [RZ] Корекции при обработка на ВСО 13-Земеделски производители
 • [RZ-LS] Оптимизация при прехвърляне/четене на данни от Човешки ресурси
  (въведена е категория „внимание“: задава се при припокриващи се отсъствия)
 • [RZ-Платежни] Нов формат за запис на файл – ОББ
RZWIN 1.23.3.1 21.02.2019
 • [RZ-Безкасово] Пощенска банка – корекции
 • [RZ-Безкасово] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.23.3 08.02.2019
 • [RZ] Възстановено е позиционирането върху последния код при добавяне на перо в счет. информация
 • [RZ] Стартов помощник – корекция
RZWIN 1.23.2.3 05.02.2019
 • [RZ-Авт.Осчет.] Корекция на грешка 9 при изчисление
RZWIN 1.23.2.2 05.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 1 – корекция при запис в случаи само с „Дни без осигуровки“
RZWIN 1.23.2.1 04.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 6 – корекция при натрупване
RZWIN 1.23.2 04.02.2019
 • [RZ] Счет. информация > Добавяне на перо: Търсене по код и име и подобрено сортиране
 • [RZ] Незначителни корекции и оптимизации
 • [RZ-НАП] Актуализация 2019
RZWIN 1.23.1 14.01.2019
 • [RZ] Актуализация 2019