ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

RZWIN 1.23.3.1 21.02.2019
 • [RZ-Безкасово] Пощенска банка – корекции
 • [RZ-Безкасово] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.23.3 08.02.2019
 • [RZ] Възстановено е позиционирането върху последния код при добавяне на перо в счет. информация
 • [RZ] Стартов помощник – корекция
RZWIN 1.23.2.3 05.02.2019
 • [RZ-Авт.Осчет.] Корекция на грешка 9 при изчисление
RZWIN 1.23.2.2 05.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 1 – корекция при запис в случаи само с „Дни без осигуровки“
RZWIN 1.23.2.1 04.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 6 – корекция при натрупване
RZWIN 1.23.2 04.02.2019
 • [RZ] Счет. информация > Добавяне на перо: Търсене по код и име и подобрено сортиране
 • [RZ] Незначителни корекции и оптимизации
 • [RZ-НАП] Актуализация 2019
RZWIN 1.23.1 14.01.2019
 • [RZ] Актуализация 2019