ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

RZWIN 1.24.2 23.01.2020
  • [RZ] Служебна бележка за ГДОД – Удвоява сумите на напуснали през периода служители
  • [RZ] Годишен ДОД от друг работодател – да допуска въвеждане на отрицателни суми (bobi)
  • [RZ] Стартов помощник – Да актуализира веднага мин./макс. осиг. доход (Преди се налагаше рестартиране на програмата)
RZWIN 1.24.0 08.01.2020
  • [RZ] Актуализация за 2020 г.