ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

RZWIN 1.24.9 18.05.2020
 • [RZ] Корекция при въвеждане на неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж за 2020 г. – да се разрешават до 60 работни дни.
 • [RZ-НАП] Декларация 1 – корекции за вид осигурен 92 (морски лица)
RZWIN 1.24.8 26.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при формиране на запис с код корекция 8 (заличаване)
RZWIN 1.24.6 18.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Премахване на забранени символи от полета „Име на работодател“
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Да включва и в.о. 90 към доходи с тип 102
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при формиране на запис с код корекция 1
RZWIN 1.24.5 14.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Добавяне на търсене в натрупаните записи
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Добавяне на информация от XML файлове (обединение)
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Да изключва ВСО-12 (самоосигуряващи се лица), ако няма облагаем доход
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Оптимизиран е процеса на изчисление в определени случаи с данъчни облекчения
RZWIN 1.24.4 23.01.2020
 • [RZ] Добавена справка за изплатени доходи по трудови правоотношение (ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6)
 • [RZ] Активиран е модул НАП за 2020 г.
 • [RZ] Други корекции касаещи справките за годишен ДОД
RZWIN 1.24.2 23.01.2020
 • [RZ] Служебна бележка за ГДОД – Удвоява сумите на напуснали през периода служители
 • [RZ] Годишен ДОД от друг работодател – да допуска въвеждане на отрицателни суми (bobi)
 • [RZ] Стартов помощник – Да актуализира веднага мин./макс. осиг. доход (Преди се налагаше рестартиране на програмата)
RZWIN 1.24.0 08.01.2020
 • [RZ] Актуализация за 2020 г.