ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2022

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022

RZWIN 1.26.1 17.01.2022
  • [RZ-Безкасово плащане] ОББ (Интернет) – не стартира
  • [RZ] Гр. добавяне/премахване на код – филтриране по Вид соц. осигурен
  • [RZ] Промени в Раб. дни, мин. ОД, макс. ОД… не се отразяваха веднага
  • [RZ] Процент прослужено време – корекции при автоматично попълване
RZWIN 1.26.0 06.01.2022
  • [RZ] Актуализация 2022 г.
  • [RZ] ГДОД Служебна бележка – Името на приложения файл да се формира от дата+час