ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

RZWIN 1.27.16 13.09.2023
 • [RZ] Увеличение на заплата за минал период – корекции при въвеждане на параметри
RZWIN 1.27.15 07.09.2023
 • [RZ] Увеличение на заплата за минал период – доплащане за болн. работодател да е опция.
RZWIN 1.27.12 01.08.2023
RZWIN 1.27.11 11.07.2023
 • [RZ] Позволяване на код корекция на тип 111 след т.м. 05.2023 г.
RZWIN 1.27.10 10.07.2023
 • [RZ] Справка за статистиката за ЕС – корекции
RZWIN 1.27.8 09.05.2023
 • [RZ] Добавен тип 112 – Данъчно облекчение за деца (автоматично)
 • [RZ] Годишен ДОД – Служебна бележка за доходи – Корекция при авансови облекчения за деца
 • [RZ-Безкасово плащане] KBC – В опис да излиза Обединена българска банка
RZWIN 1.27.7 30.03.2023
 • [RZ] Корекция за случаи под минималния осигурителен доход
RZWIN 1.27.5 22.03.2023
 • [RZ] Общинска банка – Използване на Windows кодиране за кирилица
RZWIN 1.27.4 13.02.2023
 • [RZ] Корекция при вход в мрежова версия в някои случаи
 • [RZ] Годишен ДОД – корекция при служители с дарения
RZWIN 1.27.3 13.02.2023
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекции за напуснали хора с обезщетения за периода
 • [RZ-Безкасово плащане] Банка ДСК – Поддръжка на плащане от/към бюджет
RZWIN 1.27.2.1 01.02.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.27.2 27.01.2023
 • [RZ-Платежни документи] Попълване на период и при махната отметка „Помесечно“
 • [RZ] Годишен ДОД – Друг работодател – Добавени кодове 104-109
RZWIN 1.27.1 17.01.2023
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Актуализация 01.2023
 • [RZ] Сл. бележка за необлагаеми доходи (ЗДДФЛ/45/1) – Добавяне
RZWIN 1.27.0 09.01.2023
 • [RZ] Актуализация 2023 г.