ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

RZWIN 1.27.2.1 01.02.2023
  • [RZ-Безкасово плащане] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.27.2 27.01.2023
  • [RZ-Платежни документи] Попълване на период и при махната отметка „Помесечно“
  • [RZ] Годишен ДОД – Друг работодател – Добавени кодове 104-109
RZWIN 1.27.1 17.01.2023
  • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Актуализация 01.2023
  • [RZ] Сл. бележка за необлагаеми доходи (ЗДДФЛ/45/1) – Добавяне
RZWIN 1.27.0 09.01.2023
  • [RZ] Актуализация 2023 г.