ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

RZWIN 1.27.22.3 13.12.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции
RZWIN 1.27.22.2 11.12.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие
RZWIN 1.27.22 06.12.2023
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Workflow доработки
RZWIN 1.27.21 29.11.2023
 • [RZ] Актуализирани са служебните бележки за доходи
 • [RZ-Безкасово плащане] Корекции в БНБ-СЕБРА
RZWIN 1.27.20.11 16.11.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Корекции в ЦКБ
RZWIN 1.27.20.10 30.10.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Допълнителни корекции в ЦКБ
RZWIN 1.27.20.8 20.10.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Kорекции в ЦКБ
RZWIN 1.27.20.7 19.10.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Kорекции в ОББ/KBC, Общинска банка, ПИБ, Уникредит и др.
 • [RZ-Платежни документи] Kорекции в ОББ/KBC, Общинска банка, ПИБ, Уникредит и др.
RZWIN 1.27.20.3 06.10.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Kорекции
 • [RZ-Платежни документи] Kорекции
RZWIN 1.27.20.1 05.10.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] ЦКБ – корекции
RZWIN 1.27.20 04.10.2023
 • [RZ-Платежни документи] Код за вид плащане да не се записва и печата, когато не е необходимо
 • [RZ-Платежни документи] Корекции
RZWIN 1.27.19 03.10.2023
 • [RZ-Платежни документи] Корекции в Бюджетно платежно искане
 • [RZ-Платежни документи] Корекция за поле Вид плащане
RZWIN 1.27.18 02.10.2023
 • [RZ-Платежни документи] Актуализация 10.2023
RZWIN 1.27.16 13.09.2023
 • [RZ] Увеличение на заплата за минал период – корекции при въвеждане на параметри
RZWIN 1.27.15 07.09.2023
 • [RZ] Увеличение на заплата за минал период – доплащане за болн. работодател да е опция.
RZWIN 1.27.12 01.08.2023
RZWIN 1.27.11 11.07.2023
 • [RZ] Позволяване на код корекция на тип 111 след т.м. 05.2023 г.
RZWIN 1.27.10 10.07.2023
 • [RZ] Справка за статистиката за ЕС – корекции
RZWIN 1.27.8 09.05.2023
 • [RZ] Добавен тип 112 – Данъчно облекчение за деца (автоматично)
 • [RZ] Годишен ДОД – Служебна бележка за доходи – Корекция при авансови облекчения за деца
 • [RZ-Безкасово плащане] KBC – В опис да излиза Обединена българска банка
RZWIN 1.27.7 30.03.2023
 • [RZ] Корекция за случаи под минималния осигурителен доход
RZWIN 1.27.5 22.03.2023
 • [RZ] Общинска банка – Използване на Windows кодиране за кирилица
RZWIN 1.27.4 13.02.2023
 • [RZ] Корекция при вход в мрежова версия в някои случаи
 • [RZ] Годишен ДОД – корекция при служители с дарения
RZWIN 1.27.3 13.02.2023
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекции за напуснали хора с обезщетения за периода
 • [RZ-Безкасово плащане] Банка ДСК – Поддръжка на плащане от/към бюджет
RZWIN 1.27.2.1 01.02.2023
 • [RZ-Безкасово плащане] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.27.2 27.01.2023
 • [RZ-Платежни документи] Попълване на период и при махната отметка „Помесечно“
 • [RZ] Годишен ДОД – Друг работодател – Добавени кодове 104-109
RZWIN 1.27.1 17.01.2023
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Актуализация 01.2023
 • [RZ] Сл. бележка за необлагаеми доходи (ЗДДФЛ/45/1) – Добавяне
RZWIN 1.27.0 09.01.2023
 • [RZ] Актуализация 2023 г.