0 – OMEGATIM LIVE – ОНЛАЙН ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ДОСТЪПНА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ


Уважаеми клиенти и партньори,

Отчитайки високият интерес през последните месеци на фирмите и организациите към предимствата на онлайн базираните системи, представяме на нашите клиенти OmegaTIM Live.

„OmegaTIM Live“ е интегрирана, онлайн базирана система за обработка и изчисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения, както и управление на човешките ресурси, която позволява пълен, централизиран контрол на бизнес процесите.

Онлайн версията „OmegaTIM Live“ се инсталира на сървър, като може да бъде както в собствено сървърно помещение на клиента, така и в изнесен център за данни и е достъпна от всяко работно място имащо достъп до web адреса.

Достъпът от всякъде и по всяко време, е само едно от многото предимства на уеб модела при използване на подобен тип софтуер.


Предимствата на тази система са следните:

Онлайн версията „OmegaTIM Live“ позволява изграждането на централизирана система през интернет и работа с йерархична структура на звената.

Няма нужда да инсталирате каквито и да било на локалните компютри във вашата организация, както и за актуализациите на системата. Винаги се работи с последна версия на продукта.

Използвайки OmegaTIM Live onWebServer, данните се съхраняват на сигурно място, винаги архивирани на наш или Ваш сървър, като цялата информация е на едно място.

Висока сигурност на връзката, по-висока надеждност, физическа защита и защита от спиране на електричеството или от други непредвидени явления.

Ценната корпоративна информация се съхранява в център за данни, сертифициран за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013 и PCI DSS 3.2.1 сертификат (раздел 9 и 12). Ежедневно резервно копие на данните на 2 независими местоположения.

Ключово предимство на уеб базирания софтуер е, че всички данни са централизирани и достъпни през интернет от всеки компютър по всяко време. Достъпа се осъществява чрез съответен акаунт, потребителско име и сигурна парола. Връзката се подсигурява от SSL Certificate, чрез криптиране с дигитален криптографски ключ.

Уеб базираният софтуер работи на всяка платформа при стабилна интернет връзка.

Системата работи с единна база данни. Всеки потребител има достъп само до тази част от информацията, която засяга структурното му звено.

Позволява едновременен достъп на голям брой потребители с гарантирана сигурност и контрол на достъпа до функционалността и данните.

OmegaTIM Live разполага с удобен, интуитивен потребителски интерфейс и отлична функционалност.

Всички документи и справки могат да се експортират директно във формат Word, Excel и PDF.При проявен интерес от ваша страна, моля свържете се с нас на тел. 0700 11 250 или пишете на e-mail: omega@omegatim.com

Демо версия на системата OmegaTIM Live може да разгледате ТУК