0 – OMEGATIM LIVE – ОНЛАЙН ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ДОСТЪПНА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ


Уважаеми клиенти и партньори,

Отчитайки високият интерес през последните месеци на фирмите и организациите към предимствата на онлайн базираните системи, представяме на нашите клиенти OmegaTIM Live.

„OmegaTIM Live“ е интегрирана, онлайн базирана система за обработка и изчисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения, както и управление на човешките ресурси, която позволява пълен, централизиран контрол на бизнес процесите.

Онлайн версията „OmegaTIM Live“ се инсталира на сървър, като може да бъде както в собствено сървърно помещение на клиента, така и в изнесен център за данни и е достъпна от всяко работно място имащо достъп до web адреса.

Достъпът от всякъде и по всяко време, е само едно от многото предимства на уеб модела при използване на подобен тип софтуер.


Предимствата на тази система са следните:

Уеб версията „OmegaTIM Live“ позволява изграждането на централизирана система през интернет и работа с йерархична структура на звената.

Няма нужда да инсталирате каквито и да било на локалните компютри във вашата организация, както и за актуализациите на системата. Винаги се работи с последна версия на продукта.

Използвайки OmegaTIM Live onWebServer, данните се съхраняват на сигурно място, винаги архивирани на наш или Ваш сървър, като цялата информация е на едно място.

Висока сигурност на връзката, по-висока надеждност, физическа защита и защита от спиране на електричеството или от други непредвидени явления. Ценната корпоративна информация се съхранява на поне две физически независими локации, което намалява вероятността от нейното изгубване.

Ключово предимство на уеб базирания софтуер е, че всички данни са централизирани и достъпни през интернет от всеки компютър по всяко време. Тъй като всичко се съхранява на едно място на сървър, можете да стигнете до него от всякъде, защитени със съответен акаунт чрез потребителко име и сигурна парола. Връзката се подсигурява от SSL Certificate, чрез криптиране с дигитален криптографски ключ.

Уеб базираният софтуер работи на всяка платформа при стабилна интернет връзка.

Системата работи с единна база данни. Всеки потребител има достъп само до тази част от информацията, която засяга структурното му звено.

Позволява едновременен достъп на голям брой потребители с гарантирана сигурност и контрол на достъпа до функционалността и данните.

OmegaTIM Live разполага с удобен, интуитивен потребителски интерфейс и отлична функционалност.

Всички документи и справки могат да се експортират директно във формат Word, Excel и PDF.При проявен интерес от ваша страна, моля свържете се с нас на тел. 0700 11 250 или пишете на e-mail: omega@omegatim.com

Демо версия на системата OmegaTIM Live може да разгледате ТУК