ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ - PLDWIN

Програмен продукт за въвеждане и обработка на платежни документи – PLDWIN в голяма степен улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни нареждания, платежни искания, формуляри за масови плащания и всички останали банкови документи.

Информацията се съхранява в база данни, където са всички контрагенти и държавни институции, към които и от които има плащания. Еднократното въвеждане на платежния документ е бързо и лесно, както и съхраняването и разпечатването му.

ПП PLDWIN – напълно обновеният продукт за попълване и печат на всички видове платежни документи с IBAN позволява печат на:

    • бял лист (формат А4) – програмата сама изготвя бланката и попълва съдържанието й.
    • готови бланки за лазерен и мастиленоструен принтер – програмата попълва съдържанието на бланката.
    • готови бланки на химизирана хартия за матричен принтер.

Информацията за всички разпечатани документи се съхранява в база данни, поддържа се номенклатура на сметките на фирмата, контрагентите, техните сметки. Като допълнителни функции е предоставена възможност за генериране на множество справки, показващи всички издадени документи по контрагенти и направления, и анализ на плащанията за произволни периоди.

Като допълнителни функции се предлагат и следните модули:

    • Модул Запис на платежни документи във файл – изготвя файлове за преводи по банков път (ако Вашата банка не се поддържа, тя може да се добави в кратки срокове);
    • Модул СЕБРА – запис на файлове за системата за разплащания СЕБРА.
  пълна версия
Модул Запис на платежни документи във файл – изготвя файлове за преводи по банков път
Модул СЕБРА – изготвя файлове за системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)