Складова програма – AC STORE ще помогне да постигнете своевременен контрол във вашия склад като опростите и оптимизирате управлението на материалните запаси, разполагайки с цялата информация за вашия бизнес:

  • Следете няколко обекта – дефинирайте неограничен брой обекти, за да можете лесно да проследявате стоките и движенията в различните обекти.
  • Разполагайте с детайлна информация – видимост до всичките артикули с детайли за мярка, разфасофки, цени, максимален и минимален запас. Всеки продукт може да бъде добавян, редактиран или изтриван.
  • Разполагайте с информация за клиенти и доставчици
  • Извършвате операциите с лекота – подобрете контрола и проследяването на складовите процеси и проследяване на движението на стоките.
  • Издавайте различни документи – създавайте стокови (складови) разписки и други документи, който можете да настройвате спрямо вашите изисквания за наименование на документа.
  • Издавайте фактури – различни видове фактури, дебитни и кредитни известия. Определяйте сами макета на фактурата (добавяне или премахване на колони; задаване на формули), както и вида на шаблона за печат. Купувайте и продавайте в различни валути.
  • Записвайте, проследявайте и управлявайте цялостната организация по доставка на материалните запаси. Изписвайте по средни цени, първа входяща-първа изходяща и последна входяща-първа изходяща.
  • Инвентаризация – извършвайте проверка на количествата в складовите обекти и отпечатвайте инвентаризационни описи.
  • Справки и анализи – оборотна ведомост на стоките (материалите) за произволен период. Проверявайте количествата на стоките чрез картон на стока (материал) за произволен период. Предоставя се подробен консолидиран отчет за движението на избран артикул за определен период – в количествено и стойностно изражение. Справки по минимални и максимални количества, залежали стоки. Получавайте детайлен анализ на реализацията – по клиенти и стоки (АВС анализи). Следене на плащанията. Проследяване по партиди.