ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ БЮДЖЕТА - STUDWIN

Програмен продукт за здравно осигуряване от бюджета – STUDWIN служи за въвеждане, обработка и генериране на декларация образец № 3 – „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд „Безработица“ и други“.

Продуктът работи под всички версии на Windows OS и включва следната функционалност:

    • автоматично прехвърляне на всички осигурени лица в следващ месец;
    • автоматично начисляване на броя дни в здравно осигуряване;
    • автоматично прекратяване на осигуряването след предварително зададена дата (например дата на завършване) и след навършване на 27 години от лицето;
    • търсене по име, ЕГН, водене на факултетен или служебен номер;
    • многобройни възможности за корекции, включително и за минали периоди;