ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ

Разработване и поддръжка на софтуерни продукти

ЗА НАС

ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ е българска фирма, специализирана в областта на разработването и разпространението на софтуерни продукти. Предлагаме програмни продукти за работна заплата, управление на човешките ресурси, обработка и изплащане на граждански договори, счетоводство и складова отчетност, платежни документи. Отличната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Компанията е създадена през 1990 г. от Димитър Димитров и Ирина Дашинова и вече 34 години е с утвърдени позиции на пазара за счетоводен софтуер, успешно обслужвайки многобройните си клиенти в цялата страна.

Разполагаме с изградена широка дистрибуторска мрежа – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Силистра, Плевен, Видин, Асеновград, Ловеч, Добрич, Разград, Гоце Делчев, Тутракан и много други. Наши клиенти са редица бюджетни ведомства, предприятия с поделения в страната, както и фирми от строителната, хранително-вкусовата, търговската, туристическата, транспортната и финансовата сфера. На нашия опит са се доверили и много дружества с чуждестранно участие.

Високата функционалност на програмните ни продукти, вложеният труд на висококвалифицираните ни специалисти, навременните актуализации спрямо промените в нормативната база на Република България и постоянният диалог с потребителите ни гарантират успешното внедряване и работа, както в предприятията от малкия и среден бизнес, така и в големи производствени и обслужващи фирми с различна по вид дейност.

Стремежът на ОМЕГА-ТИМ е непрестанно да се развива и да предоставя иновативни и гъвкави решения на своите клиенти и партньори.


НАШИЯТ ЕКИП

Димитър Димитров
Управител
dimitrov@omegatim.com
инж. Александър Димитров
Мениджър софтуерни приложения
sasho@omegatim.com
Лиляна Панева
Консултант софтуерни приложения
lili@omegatim.com
Тодор Несторов
Консултант софтуерни приложения
todor@omegatim.com
Петя Ангелова
Консултант софтуерни приложения
petya@omegatim.com
Георги Бачев
Консултант софтуерни приложения
georgi@omegatim.com

Консултации и поддръжка

Ирина Дашинова
Заместник управител
irina@omegatim.com
Ванина Иванова
Главен счетоводител
vanina@omegatim.com
Антония Славкова
Технически сътрудник, консултант
antonia@omegatim.com
Силвия Вълева
Технически сътрудник, консултант
silvia@omegatim.com

Администрация

Спартак Тимчев
Ръководител програмен отдел
sparky@omegatim.com
Борислав Герасимов
Програмист
bobi@omegatim.com
Милена Йорданова
Програмист
milena@omegatim.com
Константин Цанков
Програмист
konstantin@omegatim.com

Разработка на софтуер