ОМЕГА-ТИМ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНИ СВОИТЕ КЛИЕНТИ НА 16 ЯНУАРИ 2019 г.
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ В ХОТЕЛ „РАМАДА“ (ЗАЛА ЕВРОПА).

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО, КАКТО И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАЯВИТЕ СВОЕТО
УЧАСТИЕ, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

   ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА и ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

последни версии


Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, склад


Работна заплата – RZWIN

Софтуерът за работна заплата се отличава с лекотата на работа, интуитивност и адаптивна функционалност


Хонорари – HONWIN

Удобният интерфейс и големите възможности го правят предпочитана програма за обработка на плащанията по извънтрудови правоотношения


Човешки ресурси – LSWIN

Продуктът е съобразен с всички изисквания на законодателството, както и с нуждите за автоматизиране на дейностите в сферата на управление на човешките ресурси


Платежни документи – PLDWIN

Улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни и всички останали банкови документи


Горива – Fuel Manager

Програмен продукт, предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на предприятието


Счетоводство – AС2012

Счетоводен софтуер, който отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство

последни новини

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Фирма „ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ“ е специализирана
в областта на разработването, разпространението и поддръжката на софтуерни решения и продукти.

Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната функционалност на нашите продукти, прецизната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Вижте повече за нас