НАШИЯТ ЕКИП СЕ СТРЕМИ ПОСТОЯННО ДА РАЗРАБОТВА НОВИ ПОДОБРЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ.
В МОМЕНТА РАЗГЛЕЖДАТЕ НОВАТА НИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, ЗА ДА ИМАТЕ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ И АКТУАЛИЗАЦИИТЕ НА СОФТУЕРНИТЕ НИ ПРОДУКТИ.

За Ваше удобство старата ни интернет страница ще бъде актуализирана до 30.04.2018 г. До нея може да достигнете, като натиснете долния бутон.

КЪМ СТАРИЯ САЙТ


Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, склад


Работна заплата – RZWIN

Софтуерът за работна заплата се отличава с лекотата на работа, интуитивност и адаптивна функционалност


Хонорари – HONWIN

Удобният интерфейс и големите възможности го правят предпочитана програма за обработка на плащанията по извънтрудови правоотношения


Човешки ресурси – LSWIN

Продуктът е съобразен с всички изисквания на законодателството, както и с нуждите за автоматизиране на дейностите в сферата на управление на човешките ресурси


Платежни документи – PLDWIN

Улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни и всички останали банкови документи


Горива – Fuel Manager

Програмен продукт, предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на предприятието


Счетоводство – AС2012

Счетоводен софтуер, който отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство

последни новини

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Фирма „ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ“ е специализирана
в областта на разработването, разпространението и поддръжката на софтуерни решения и продукти.

Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната функционалност на нашите продукти, прецизната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Вижте повече за нас