ПОРАДИ ВЛОШЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ЕКИПЪТ НА ОМЕГА-ТИМ РАБОТИ В НАМАЛЕН СЪСТАВ. ВЪЗМОЖНО Е ЗАБАВЯНЕ ПРИ СВЪРЗВАНЕ С НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ТЕЛ. 0700 11 250, ПОРАДИ ТОВА ПРЕДОСТАВЯМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОБИЛНИ НОМЕРА ЗА ВРЪЗКА:

0876 444 751 / 0876 444 761 / 0876 444 930 / 0899 973 550


ОМЕГА-ТИМ ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, ОНЛАЙН ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ OMEGATIM LIVE

последни версии

новини

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, склад

   

 

Работна заплата – RZWIN

Софтуерът за работна заплата се отличава с лекотата на работа, интуитивност и адаптивна функционалност

   

 

Хонорари – HONWIN

Удобният интерфейс и големите възможности го правят предпочитана програма за обработка на плащанията по извънтрудови правоотношения

   

 

Човешки ресурси – LSWIN

Продуктът е съобразен с всички изисквания на законодателството, както и с нуждите за автоматизиране на дейностите в сферата на управление на човешките ресурси

   

 

Платежни документи – PLDWIN

Улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни и всички останали банкови документи

   

 

Горива – Fuel Manager

Програмен продукт, предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на предприятието

   

 

Счетоводство – AС2012

Счетоводен софтуер, който отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Фирма „ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ“ е специализирана в областта на разработването, разпространението и поддръжката на софтуерни решения и продукти.

Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната функционалност на нашите продукти, прецизната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Вижте повече за нас