ОМЕГА-ТИМ | ЦЕНОВА ЛИСТА

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 720 1080 1440
Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) 396 540 756
Модул Човешки ресурси 600 828 1200
Модул Граждански договори 504 696 1008
Работна заплата + Човешки ресурси 1200 1656 2400
Работна заплата + Граждански договори 1080 1488 2160
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1440 1980 2880
Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други.
II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012
Наименование Брой фирми
Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20
– AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) 720 1152 1632
– Модул Фактуриране 288 576 Х
– Модул Склад 432 864 Х
– Модул Каса 144 360 Х
(за всяко допълнително работно място + 10 %)

Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители!

ІІІ. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и годишно абонаментно обслужване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 1080 1440 1992
Модул Човешки ресурси 856 1144 1612
Модул Граждански договори 730 982 1360
Работна заплата + Човешки ресурси 1594 2200 3100
Работна заплата + Граждански договори 1450 1972 2800
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 2116 2566 3664
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 1464 1861 2468

Годишен абонамент включва: абонаментно обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!

ІV. ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и пълно абонаментно обслужване (ТРИМЕСЕЧНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 520 720 1040
Модул Човешки ресурси 504 690 1008
Модул Граждански договори 400 562 806
Работна заплата + Човешки ресурси 1008 1410 2016
Работна заплата + Граждански договори 900 1267 1815
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1200 1670 2390
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 490 720 1080

Пълен абонамент включва: абонаментно обслужване на място при клиента, обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място)
Наименование Брой фирми
  1 2 – 10 11 – 20
Платежни документи – PLDWIN 144 198 288
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN 216 х х
Автомобили и горива – FUEL MANAGER 360 х х
УСЛУГИ
Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) 72
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) 144

 

* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността


Всички цени са в български лева с включен ДДС

Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!