ОМЕГА-ТИМ | ЦЕНОВА ЛИСТА

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 792 1188 1584
Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) 430 590 830
Модул Човешки ресурси 660 910 1320
Модул Граждански договори 550 765 1108
Работна заплата + Човешки ресурси 1320 1820 2640
Работна заплата + Граждански договори 1188 1636 2376
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1584 2178 3168
Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други.
II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012
Наименование Брой фирми
Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20
– AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) 720 1152 1632
– Модул Фактуриране 288 576 Х
– Модул Склад 432 864 Х
– Модул Каса 168 380 Х
(за всяко допълнително работно място + 10 %)

Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители!

ІІІ. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и годишно абонаментно обслужване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 1188 1584 2192
Модул Човешки ресурси 942 1258 1773
Модул Граждански договори 803 1080 1496
Работна заплата + Човешки ресурси 1753 2420 3410
Работна заплата + Граждански договори 1595 2170 3080
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 2327 2822 4030
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 1664 1961 2768

Годишен абонамент включва: абонаментно обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!

ІV. ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и пълно абонаментно обслужване (ТРИМЕСЕЧНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 520 720 1040
Модул Човешки ресурси 504 690 1008
Модул Граждански договори 400 562 806
Работна заплата + Човешки ресурси 1008 1410 2016
Работна заплата + Граждански договори 900 1267 1815
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1200 1670 2390
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 590 880 1280

Пълен абонамент включва: абонаментно обслужване на място при клиента, обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място)
Наименование Брой фирми
  1 2 – 10 11 – 20
Платежни документи – PLDWIN 144 216 х
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN 288 х х
Автомобили и горива – FUEL MANAGER 480 х х
УСЛУГИ
Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) 84
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) 144

 

* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността


Всички цени са в български лева с включен ДДС

Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!