ОМЕГА-ТИМ | ЦЕНОВА ЛИСТА

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 792 1188 1584
Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) 430 590 830
Модул Човешки ресурси 660 910 1320
Модул Граждански договори 550 765 1108
Работна заплата + Човешки ресурси 1320 1820 2640
Работна заплата + Граждански договори 1188 1636 2376
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1584 2178 3168
Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други.
II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012
Наименование Брой фирми
Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20
– AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) 792 1296 1656
– Модул Фактуриране 360 Х Х
– Модул Склад 690 Х Х
– Модул Каса 288 Х Х
(за всяко допълнително работно място + 10 %)

Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители.

ІІІ. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и годишно абонаментно обслужване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 1296 1740 2406
Модул Човешки ресурси 1038 1380 1950
Модул Граждански договори 882 1188 1644
Работна заплата + Човешки ресурси 1926 2652 3750
Работна заплата + Граждански договори 1752 2387 3388
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 2556 3102 4428
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 2013 2850 3640

Годишен абонамент включва: абонаментно обслужване и консултации по телефона и/или чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители.

ІV. ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители)
Наименование Брой фирми
Цена за лиценз и пълно абонаментно обслужване (ТРИМЕСЕЧНА) 1 2 – 10 11 – 20*
Модул Работна заплата 520 720 1040
Модул Човешки ресурси 504 690 1008
Модул Граждански договори 400 562 806
Работна заплата + Човешки ресурси 1008 1410 2016
Работна заплата + Граждански договори 900 1267 1815
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори 1200 1670 2390
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) 780 1120 1460

Пълен абонамент включва: абонаментно обслужване на място при клиента, консултации по телефона и/или чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място)
Наименование Брой фирми
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) 1 2 – 10 11 – 20
Платежни документи – PLDWIN 288 432 648
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN 288 х х
Автомобили и горива – FUEL MANAGER 480 х х
УСЛУГИ
Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) 96
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) 156
Обработка на данни за декларация образец №1 и образец №6 за възстановени служители (на запис) 24

 

* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността


Всички цени са в български лева с включен ДДС

Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!