ОМЕГА-ТИМ | ЦЕНОВА ЛИСТА

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, до 2 работни места
Наименование Брой фирми
1 до 10 над 10
Работна заплата RZWIN (ПЪЛНА ВЕРСИЯ)
– за първата година 720 1080 1440
– за всяка следваща година 336 504 672
Работна заплата RZWIN (БАЗОВА ВЕРСИЯ)
– за първата година 480 660 960
– за всяка следваща година 240 330 480
Работна заплата RZWIN (БАЗОВА ВЕРСИЯ – персонал до 20 служители)
– за първата година 324 446 648
– за всяка следваща година 162 224 324
Човешки ресурси LSWIN (ПЪЛНА ВЕРСИЯ)
– за първата година 600 828 1200
– за всяка следваща година 276 384 552
Човешки ресурси LSWIN (БАЗОВА ВЕРСИЯ)
– за първата година 360 504 720
– за всяка следваща година 180 252 360
Граждански договори HONWIN (ПЪЛНА ВЕРСИЯ)
– за първата година 504 696 1008
– за всяка следваща година 240 324 480
Граждански договори HONWIN (БАЗОВА ВЕРСИЯ)
– за първата година 288 396 576
– за всяка следваща година 144 198 288
II. АВТОМАТИЗИРАНО СЧЕТОВОДСТВО – АС2012
Наименование Брой фирми
1 до 10 11 – 20
Финансово-счетоводна система „AC2012“ за първата и всяка следваща година
– AC2012 с включени всички допълнителни модули 648 1080 1440
– Модул АС Фактуриране INVOICE 130 260 320
– Модул АС Склад STORE 390 480 600
– за всяко допълнително работно място 10% от стойността на продукта
ІІI. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ, до 2 работни места
Наименование Брой фирми
1 до 10 над 10
Работна заплата RZWIN + Човешки ресурси LSWIN (ПЪЛНИ ВЕРСИИ)
– за първата година 1200 1656 2400
– за всяка следваща година 564 768 1128
Работна заплата RZWIN + Граждански договори HONWIN (ПЪЛНИ ВЕРСИИ)
– за първата година 1080 1488 2160
– за всяка следваща година 504 696 1008
Работна заплата RZWIN + Човешки ресурси LSWIN + Граждански договори HONWIN (ПЪЛНИ ВЕРСИИ)
– за първата година 1440 1980 2880
– за всяка следваща година 672 924 1344
Пълните версии включват: изготвяне на файл за болнични към НОИ, генериране на файл за масово плащане на заплати, файл за масово плащане на осигуровки и данъци, импорт/експорт, експорт към счетоводни и ERP системи, фишове по имейл, автоматично разпределяне на суми в минали месеци и други.
Цените са за 2 (две) работни места мрежова версия
ІV. ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР, 1 работно място, еднократно заплащане
Наименование Брой фирми
1 до 10 над 10
Платежни документи – PLDWIN 144 198 288
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN 216 х х
Автомобили и горива – FUEL MANAGER 300 х х
За всяко допълнително работно място по т. І, ІІI и ІV – 20% от цената
УСЛУГИ
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) 96
Системна помощ чрез отдалечена поддръжка (на започнат час) 48
Експресна системна помощ на място при клиента (на започнат час) 120
Два часа обучение при закупуване на софтуерен продукт за София – безплатно
Пълно абонаментно обслужване на софтуерните продукти, включващо актуализации и системна помощ на място без ограничение в часовете обадете се

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ НЕ ВКЛЮЧВАТ АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ !

Всички цени са в лева с включен ДДС

Ценова листа в PDF PDF

Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!