ОМЕГА-ТИМ Е ПОДГОТВЕНА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Новини

ОМЕГА-ТИМ Е ПОДГОТВЕНА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Уважаеми клиенти,
новият регламент на европейската общност за защита на личните данни ЕС 2016/679, поставя нови изисквания към всички фирми и организации по повод събиране, обработка и съхранение на персонална информация.

Омега-ТИМ, като компания предлагаща софтуерни продукти за изчисляване на трудови възнаграждения, управление на човешките ресурси и счетоводна отчетност винаги се е отнасяла с внимание и отговорност към обработката и съхраняването на всякаква информация за нашите клиенти, като гарантираме постоянна поверителност, законосъобразност, цялостност и устойчивост на системите и услугите за обработване.

Омега-ТИМ е приложила подходящи технически и правно-организационни мерки за осигуряване на сигурност при обработката на персонална информация и съхранение на данните и сме подготвени за официалното влизане в сила на GDPR от май 2018 г.

За повече информация …

Leave A Comment