АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Новини

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Уважаеми клиенти,
в съответствие със заложените в Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 принципи, е необходимо въвеждането на подходящи технически мерки за гарантиране поверителност и неприкосновенност на информацията, както и предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до софтуерните приложения. Във връзка с това публикуваме нови версии и указания за настройка:

Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за настройка
Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за настройка
Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за настройка

Leave A Comment