ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2022

Новини

ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2022

Уважаеми клиенти,
напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване от страна на работодателите на справка по образец за изплатените през 2021 година облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

⚠️  Информацията се подава съгласно изискванията на чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път до 28 ФЕВРУАРИ 2022 г.

                                 OmegaTIM 30-years