Archives

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че запис и подаване на информацията за декларация образец №1 и образец №6, няма да работи до готовността на Национална агенция за приходите да приемат данни за 2018 г. Във връзка с това, Ви уведомяваме за следното важно обстоятелство: Клиентите, които подават декларация образец №6 е необходимо ДА НЕ ПРИКЛЮЧВАТ текущ […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме актуализация на софтуерните продукти за 2018 : Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2018 г. Осигуровки и данъци 2018 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти, относно нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни на календара за 2018 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за 2018 […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на 18.01.2018 г. (четвъртък) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 г.: ЛОГИКА ПРИ ПОДАВАНЕ, ПРИЕМ И КОРЕКЦИЯ НА ДАННИТЕ В НАП. Подробности може да откриете в поканата, като и да направите своята регистрация: Покана за семинара Форма за регистрация

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно ЗДДФЛ основният работодател преизчислява доходите, получени от своите служители от трудови правоотношения в срок до 31 януари на следващата година. Във връзка с извършване на необходимите преизчисления за 2017 г. и издаване на служебни бележки от страна на работодателя, публикуваме следното указание: Указание за преизчисление на годишен ДОД за 2017 г. 

Вижте повече

Уважаеми клиенти, мобилните телефони за връзка с консултантите от офиса на Омега-ТИМ в гр.София са променени, считано от 08.11.2017 (сряда). Новите номера са: 0876 444 761 и 0876 444 751 Екипът на Омега-ТИМ !

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък за доходи, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда Ви напомняме, че в срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. Екипът на Омега-ТИМ !

Вижте повече

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че офисът на Омега-ТИМ няма да работи на: – 14.07.2017 (петък) – 17.07.2017 (понеделник) На тези дати няма да имаме възможност за обслужваме на клиенти. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство! Екипът на Омега-ТИМ !

Вижте повече