# преди 6 years, 5 months

Здравейте,
необходимо е да създадете ново разплащателно перо (ако нямате вече такова) от меню Номенклатури – Разплащателни пера, в начисленията с тип 18 – сума за месеца. Така създадения код не трябва да има отметка в никоя от характеристиките му.