# преди 6 years, 1 months

Здравейте,
необходимо е от меню Документи -> Рекапитулация по категории -> За текущ месец да натиснете бутона „Печат“, като на следващият екран може да поставите отметки на помесечно разделяне на таблицата с осигуровки, вид плащане или фондове. По този начин в рекапитулацията ще се разделят осигурителния доход и осигуровките за текущ и минали месеци. Относно декларация 6 за НАП, там задължително трябва да се разделят и съответно посочат сумите за месеца за който се отнасят за да има равнение с данните в декларация образец 1.