# преди 5 years, 11 months

Здравейте,
в текущ месец юни 2018 е необходимо да направите следното:
– в счетоводна информация на съответния служител да маркирате код 1 -> основна заплата и да натиснете бутон „Корекция“. – в полето сума за месеца въведете новата увеличена заплата считано от 01.06.2018 г.
– в полето сума с повишение въведете намалената заплата считано от 21.06.2018 г.
– в полето дата на повишението въведете 21

Поздрави!