# преди 5 years, 5 months

Здравейте,
относно запитването Ви отговаряме следното:
1. При попълване на банкова сметка (IBAN) в Кадрова информация всеки служител, който получава заплата по дебитна карта е необходимо да има една сметка с код-0. По тази основна сметка ще се превеждат суми за заплата и аванс.
1.1 Може да се добавят и други сметки (без ограничение в броя) за запори, заеми, разплащателен влог, застраховки и други удръжки, при които в полето код се попълва номера на удръжката въведена в счетоводна информация. По този начин могат да се запишат във файл за масово плащане.
2. Списък на банковите сметки може да се генерира от Модули -> Модул Безкасово плащане -> Избор на посочената банка -> избор на последния бутон от списъка. Списъка може да се разпечата или запише във файл.