# преди 5 years, 1 months

Именно промяната на квалификационната група от 1 до 9, води до корекция на минималния осигурителен доход за съответната длъжност.