# преди 4 years, 8 months

Именно промяната на квалификационната група от 1 до 9, води до корекция на минималния осигурителен доход за съответната длъжност.