# преди 2 years, 10 months

Здравейте,
справките в модул „Човешки ресурси“ се генерират към дата, по подразбиране текуща или каквато потребителя посочи. В такъв случай системата визуализира информацията от конкретна справка, която е валидна и актуална именна към тази дата.