# преди 3 years, 8 months

Здравейте,
във ведомостта за м.09.2020 е необходимо да направите следното:
– в кадрова информация въведете само служебения номер на служителя, без да коригирате останалите полета.
– в счетоводна информация добавете сумата за диференцирано доплащане, използвайки начисление с тип -> 8, като посочите и съответен месец за който да се отнесе сумата, в който служителя има работни дни (напр. м.07.2020).
– ако нямате разплащателно перо с тип -> 8, е необходимо първо да го създадете от меню Номенклатури > Разплащателни пера.