# преди 3 years, 6 months

Здравейте,
относно изпращането на фишове по e-mail на служителите, е необходимо следното:
1. От меню сервизни функции -> настройка за изпращане на e-mail да се попълнят полетата (e-mail на изпращача, smtp server, порт за връзка, има или няма криптиране на връзката от страна на mailServer и парола)
2. В кадрова информация да се добави ел. поща на всеки служител
3. При генериране на фишове, задължително да се отбележи като параметър „нова страница за всяко лице“
4. На предварителен преглед ще се появи бутон „Изпращане“