# преди 6 months, 3 weeks

Здравейте,
актуализация на софтуерните продукти, трябва да направите в текущ месец. Независимо кой месец, обработвате след дата 01 октомври 2023 г., задълженията към НАП вече се плащат по новите банкови сметки.