ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2017

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2017 г.

HONWIN 1.21.15
 • [HON] Корекция при изтриване на служител
 • [HON] Корекция в служебна бележка по чл. 35
HONWIN 1.21.14.1
 • [HON] Корекция при използването на програмата в мрежа
HONWIN 1.21.13.1
 • [HON-НАП] Корекция във формата на Декл. обр. 6
HONWIN 1.21.13
 • [HON] Добавена функция за яркост и контраст при печат на документите
HONWIN 1.21.12
 • [HON] Добавен ДОД в справка изплатени възнаграждения – Образец К11
 • [HON] Добавен Осигурителен доход и ДОД в справка изплатени възнаграждения –
  Приложение 7
HONWIN 1.21.11
 • [HON] Справка изплатени хонорари – корекции
HONWIN 1.21.10
 • [HON] Корекция в Кадрова информация
 • [HON] Справка изплатени хонорари – корекции
HONWIN 1.21.9
 • [HON] Корекция в Кадрова информация
HONWIN 1.21.8
 • [HON] Корекции в справка изплатени хонорари
 • [HON] Корекции в рекапитулация
 • [HON-НАП] Корекции в изходния файл за декл. обр. 1
HONWIN 1.21.7
 • [HON] Корекции във връзка с лицензи
HONWIN 1.21.6
 • [HON-НАП] Актуализация модул НАП за 2017 г.
 • [HON] Корекции в служебната бележка по чл. 35
HONWIN 1.21.5
 • [HON] Корекции на текстов печат на хонорар-сметки
 • [HON] Корекци в годишна справка за статистиката
HONWIN 1.21.4.2
 • [HON-Платежни документи] Корекция при запис на платежни документи
 • [HON-НАП] Корекции на някои функции
HONWIN 1.21.1
 • [HON] Корекция на настройки за печат на хонорар-сметки
HONWIN 1.21.0
 • Актуализация 2017