ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2018

HONWIN 1.22.10 02.11.2018
 • [HON-Справки] Корекция в справка „Изплатени хонорари“ при детайлен и опростен изглед на документа.
 • [HON-Справки] Удостоверение за брутен доход – добавени са подписи.
HONWIN 1.22.9 18.10.2018
 • [HON] Отстранен е проблем в работата на системата при мрежова версия.
HONWIN 1.22.8 29.05.2018
 • [HON] Корекция при промяна на администраторска парола
HONWIN 1.22.7 29.05.2018
 • [HON] Добавен е мениджър на паролите към административния панел, както и политики за сигурност на паролите.
HONWIN 1.22.6 16.04.2018
 • [HON] Открита е грешка при добавяне на нови служители, която е отстранена
HONWIN 1.22.5 02.04.2018
 • [HON] Актуализирана тримесечна справка за статистиката
 • [HON] Отстранена грешка при въвеждане на нов служител в празна база данни
HONWIN 1.22.4 06.03.2018
 • [HON] Отстранена грешка при въвеждане на ЕГН след 2000 г.
 • [HON] Извършени са корекции от общ характер с цел подобряване на функционалността
HONWIN 1.22.2 01.02.2018
 • [HON–НАП] Активиран модул НАП за 2018 г.
HONWIN 1.22.0 02.01.2018
 • [HON] Актуализация за 2018 г.